جلسات گذشته

 

  

  

نشست اول: بحث کلی در مورد کتاب " بخشش و انتقام" اثر رامین جهانبگلو
------------------------------------------------------------------
تاریخ : شنبه    2017 , December 16th
در  این نشست، خوانش کتاب " بخشش و انتقام " اثر رامین جهانبگلو را با حضور ایشان شروع کردیم و هم زمان  پاسخِ به پرسش ها به طور زنده در لینک زیرپخش شد. 
https://www.youtube.com/channel/UCdLZ8riEbrGv63OzugLhjeA

 
------------------------------------------------------------------------------------------
لطفاً هم در گروه و هم در صفحه فیس‌بوک آگورا عضو شوید و لینک ویدئو‌ها و مطالب آن را با دوستانتان به اشتراک گذارید تا ما را در انتقال دستاوردها ی فکری و فرهنگی آن یاری دهید
https://www.facebook.com/groups/Agora.Philosophical.Forum/
http://www.facebook.com/AgoraForum

انجمن فلسفی‌ آگورا یک انجمن غیرانتفاعی است که در دانشگاه تورنتو ثبت شده و کار آن پژوهش فلسفی‌ می‌باشد. این انجمن از هیچ سازمان، بنیاد، حکومت یا فرد خاصی‌ حمایت نمی‌کند و هر گونه دعوت، فراخوان و اخبار مربوط به انجمن فلسفی‌ آگورا فقط از طریق ایمیل رسمی‌ و تاربرگ فیس‌بوکی انجمن معتبر است.

ویدیوها
پاسخ به  پرسش ها قست اول
پاسخ به پرسش ها قسمت دوم
پاسخ به پرسش ها قست سوم