جلسات گذشته


       

 

فلسفه در یونان و روم باستان

     جلسه نخست: خرمگس در محکمه، سقراط به مثابه فیلسوف-شهروند

 همراه با  رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

تاریخ: 13 آگوست 2016

---------------------------------------------------  

همراهان گرامی  

درپانزدهمین فصل از سلسله جلسات آگورا مروری خواهیم داشت بر سیر فلسفه در یونان و روم باستان

متن مرتبط با موضوع این جلسه

خرمگس در محکمه-متن به زبان انگلیسی نوشته رامین جهانبگلو

  

ویدئوهای جلسه

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید