جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه هفتم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه بیستم سپتامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

 

فصل مارتین هایدگر، جلسه هفتم: ذات آزادی- جلسه هفتم


 

بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه


نسخه انگلیسی
The Essence of Freedom 
 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید