جلسات گذشته

   

هستی و زمان هایدگر- جلسه هشتم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه بیست و هفت سپتامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

  فصل مارتین هایدگر، جلسه هشتم : نامه ای در باب اومانیسم

 

بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

نسخه انگلیسی
http://bit.ly/YOv3SZ
 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید