جلسات گذشته

 

هستی و زمان هایدگر- جلسه پانزدهم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق 5170، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

 

هستی و زمان هایدگر، جلسه پانزدهم، سحنرانی


 

بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

Heidegger's Sein und Zeit - Fifteenth Session
http://bit.ly/1BJFrxh
 
متن کامل کتاب را در لینک زیر بیابید
http://bit.ly/1oqROBm

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید