جلسات گذشته

 

هستی و زمان هایدگر- جلسه شانزدهم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق 2214، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۴ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

 

هستی و زمان هایدگر، جلسه شانزدهم، سحنرانی


 

بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

Heidegger's Sein und Zeit - Sixteenth Session
http://bit.ly/1Cal2By

متن کامل کتاب را در لینک زیر بیابید
http://bit.ly/1oqROBm

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید