جلسات گذشته

 

 

  

 

                

 
عقل گرایی (Rationalism)
 
جلسه  سوم: دکارت، گفتار در روش عقل 
------------------------------------------------------------------
 
تاریخ : 2017 ,August 12
زمان : بعد از ظهر  6:00 الی 3:00
مکان : تورنتو ، ساختمان دانشگاه  OISE
آدرس: شماره 252 بلور غربی , طبقه چهارم , اطاق 4426
 
نقشه :
-----------------------------------

 

دوستان گرامی آگورا
درسومین جلسه از فصل عقلگرایی در فلسفه غرب خوانش اثر دیگری از رنه دکارت، تاملات در فلسفه اولی، را ادامه میدهیم. در این جلسه در حضور رامین جهانبگلو از طریق اسکایپ خواهیم بود و سعی خواهیم کرد از طریق یوتیوب ارتباط زنده با ایشان برقرار کنیم. برای مشاهده سخنرانی
و پرسش و پاسخ ها به صورت زنده میتوانید از لینک زیر به کانال یوتیوب آگورا وصل شوید
 اغلب از رنه دکارت (1596 – 1650)  به عنوان پدر فلسفه مدرن نام برده میشود. این بدان معنا نیست که دکارت اولین فیلسوف دوران مدرن بوده ، بلکه وی بانی شکل گیری غالب و محتوای  فلسفه مدرن تا قرن بیستم است.

تمایزمابین جوهر ممتد و جوهر اندیشنده ، اثبات وجود سوژه ( می اندیشم پس هستم)، نظریه غیر مَدرسی او در مورد خدا، تعبیر او از جهان مادی به عنوان ماده در حال تغیر، همگی، طوفانی از مباحث را در دوران مدرن به راه انداخت که امواج آن تا به امروز نیزمحسوس است

لطفا برای بحث و گفتگو تاملات  را مطالعه فرمایید 

 

ویدئوهای جلسه سوم
سخنرانی
پرسش و پاسخ اول 
پرسش و پاسخ دوم