جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی
 جلسه ی یازدهم

همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۲۲ آگوست ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه یازدهم- سخنرانی 

 

 

فصل کانت، جلسه یازدهم- پاسخ به پرسش ها 

 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متن زیر را مطالعه بفرمایید

The Canon of Pure Reason
----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید