جلسات گذشته


      

کانت: فلسفه ی نظری و عملی

     جلسه ی چهاردهم: مسئولیت فردی زیر یوغ دیکتاتوری، از کانت تا آرنت

همراه با جی. دی. کامران

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه   ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه چهاردهم- سخنرانی 

فصل کانت، جلسه چهاردهم- پاسخ به پرسش ها

  

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

----------------------------------------------------------------------

:لطفا برای این جلسه، متن زیر را مطالعه بفرمایید

http://bit.ly/1KwaL1T

----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید