جلسات گذشته


      

کانت: فلسفه ی نظری و عملی

     جلسه ی پانزدهم: نقد قوه حکم، قسمت اول: پرسش از زیبایی

همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه  ۳ اکتبر ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه پانزدهم، سخنرانی

فصل کانت، جلسه پانزدهم، پاسخ به پرسش ها 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

----------------------------------------------------------------------

:لطفا برای این جلسه متن زیر را مطالعه بفرمایید

paragraphs 41,42,43 of Kant's Critique of Judgment

---------------------------------------------------------------------- 

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید