جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی
   روشنگری، آزادی و هموسکسوالیته" ، همراه با جی. دی. کامران"

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه    ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه هفتم- سخنرانی 

فصل کانت، جلسه هفتم- پاسخ به پرسش ها 

 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید


What is Enlightenment
http://bit.ly/1KhYp1M

آزاداندیشی هوموسکسوال در پویه تاریخ معاصر / ج. د. کامران
http://www.shahrvand.com/archives/40232

سیاست و اپوزیسیون هموسکسوال / ج. د. کامران
http://www.shahrvand.com/archives/45072
 
----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید