جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی
  "سنجش خرد ناب قسمت اول

همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه    ۱ آگوست ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه هشتم- سخنرانی

 

فصل کانت، جلسه هشتم- پاسخ به پرسش ها 

  

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متن زیر را مطالعه بفرمایید

Two Prefaces to Kant's Critique of Pure Reason

----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید