جلسات گذشته


      

"کانت: فلسفه ی نظری و عملی
  "سنجش خرد ناب قسمت دوم

همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

تاریخ: شنبه    ۸ آگوست ۲۰۱۵
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

فصل کانت، جلسه نهم- سخنرانی

 

 

فصل کانت، جلسه نهم- پاسخ به پرسش ها 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

---------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متن زیر را مطالعه بفرمایید

The Critique of Pure Reason, by Emmanuel Kant
----------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید