جلسات گذشته


      

   کانت: فلسفه ی نظری و عملی 

     جلسه ی شانزدهم: نقد قوه حکم، قسمت دوم: غایت و غایتمندی 

همراه با رامین جهانبگلو 

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر  

تاریخ: شنبه  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵  
  مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE    
  آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا 
--------------------------------------------------- 

 

فصل کانت جلسه شانزدهم، سحنرانی

فصل کانت، جلسه شانزدهم، پاسخ به پرسش ها 

 فایل های صوتی

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

----------------------------------------------------------------------

لطفاً برای این جلسه، پاراگراف‌ها ی ۸۱ تا ۸۷ (‹نقد سوم›) از متن زیر را بخوانید

http://bit.ly/1LLZuyK

---------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید