جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست چهارم
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه چهارم آوریل ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE، اتاق 2240
 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست چهارم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

صدای جلسه
سخنرانی
https://soundcloud.com/agora-phf/marxhegel4-apr4-2015-lecture 

پرسش و پاسخ
https://soundcloud.com/agora-phf/marxhegel4-apr4-2015-qa

----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، پاراگراف ۲۶۴ تا ۲۷۱ کتاب فلسفه حق هگل را مطالعه بفرمایید

Hegel's Phenomenology of Spirit - Paragraph 178-205
bit.ly/1BM9bU5

Marx. The Essence of the Materialist Conception of History. Social Being and Social Consciousness
bit.ly/1yzImSH

در ضمن، میتوانید برای دسترسی به کل کتاب فلسفه حق هگل به آدرس زیر مراجعه بفرمایید
Hegel's Philosophy of Right
http://bit.ly/18Lwkzw

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید