جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست پنجم
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه یازدهم آوریل ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست پنجم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

صدای جلسه
https://soundcloud.com/agora-phf/marhegel-5april112015-leture

پرسش و پاسخ
https://soundcloud.com/agora-phf/marhegel-5april112015-qa
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، پاراگراف ۲۶۴ تا ۲۷۱ کتاب فلسفه حق هگل را مطالعه بفرمایید

On the Master-Slave Relation. From Part II of The Second Sex. Simone de Beauvoir 1949
http://bit.ly/1c5qKcP

Hegel's Phenomenology of Spirit - Paragraph 189-195
http://bit.ly/1aihil2

Kojeve's Introduction to the Reading of Hegel. Pages 43-53
bit.ly/1JlPCIr

برای دسترسی به کل کتاب الکساندر کوژو به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
bit.ly/1HNLPT6

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید