جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست هفتم- مارکس و مسئله حقوق بشر
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه بیست و پنج آوریل ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست هفتم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 


صدای جلسه
پاسخ به پرسش ها
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید
انا آرنت - مارکس و حقوق بشر
bit.ly/1brUHDW

مارکس - درباره مسئله یهود
bit.ly/1J8MSRc

جهانبگلو - انقلاب فرانسه در آینه مفسران آن
bit.ly/1DKUTY5


 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید