جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست هشتم- دیدگاه کانت و مارکس در مورد انقلاب فرانسه و مسئله شاه کشی
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه دوم می ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست هشتم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها - قسمت اول


پاسخ به پرسش ها- قسمت دوم


صدای جلسهسخنرانیپاسخ به پرسش ها
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید


Kant: Right of the Supreme Power, Treason; Dethronement; Revolution; Reform
bit.ly/1bDZOAd

Marx and Terror
bit.ly/1InRTE7

 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید