جلسات گذشته


 

   نقد مارکس بر فلسفه حق هگل
   نشست نهم- مارکس و توکویل  
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه نهم می ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

 نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، نشست نهم، سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

 


صدای جلسهسخنرانیپاسخ به پرسش ها
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

درباره مارکس و توکویل - نوشتهٔ ریمون آرون
http://bit.ly/1KKJGJu


 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید