جلسات گذشته


 

     نقد مارکس بر فلسفه حق هگل  
   نشست ویژه- مارکس در نقد هنر: آگاهی و رهایی  
 
  
  ------------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر 

 تاریخ: شنبه 16 می ۲۰۱۵
 
مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE 
آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا
--------------------------------------------------- 

نشست ویژه: مارکس در نقد هنر، رهایی و آگاهی-  سحنرانی

پاسخ به پرسش ها 

 


صدای جلسه

 به علت تصویر-محور بودن این جلسه،  فایل  صوتی مستقل تهیه نشد
----------------------------------------------------------------

لطفا برای این جلسه، متون زیر را مطالعه بفرمایید

قدرت پول
http://bit.ly/1K77ji6


 -------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید