جلسات گذشته


 

درباره فرهنگ و تمدن ایرانی 
امروز چگونه میتوان ایرانی بود؟ 
نشست نخست  

     ------------------------------------------

مکان: اتاق 5170، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه دهم ژانویه 2015 ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

فرهنگ و تمدن ایرانی- امروز چگونه میتوان ایرانی بود، بخش اول:سخنرانی


بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

یادداشتی در باب تعریفی‌ از فرهنگ ایرانی‌
http://bit.ly/1Ds2PfB

 
-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید