جلسات گذشته


 

درباره فرهنگ و تمدن ایرانی 
تمدن و تجدد 
نشست دوم

     ------------------------------------------

مکان: اتاق ۴۴۲۲، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه هفدهم ژانویه ۲۰۱۵ ، از ساعت ۳ تا ٦ بعد از ظهر

---------------------------------------------------  

فرهنگ و تمدن ایرانی- تمدن و تجدد، بخش اول:سخنرانی


بخش دوم: پاسخ به پرسشها 

----------------------------------------------------------------

:متن پیشنهادی برای مطالعه

چهار فصل اول کتاب تمدن و تجدد- مباحثه میان رامین جهانبگلو و جمشید بهنام

http://bit.ly/1KLIA1o


 
-------------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید