جلسات گذشته

 

 

  

 

                

 
عقل گرایی (Rationalism)
همراه با آرش عفتی
 
جلسه  اول :مقدمه ای بر عقل گرائی
------------------------------------------------------------------
 
تاریخ : 2017 ,August 22nd
زمان : بعد از ظهر  6:00 الی 3:00
مکان : تورنتو ، ساختمان دانشگاه  OISE
 
 
دوستان گرامی آگورا
دراولین  جلسه از فصل عقلگرایی در فلسفه غرب  همراه با  آرش عفتی  بودیم و بررسی اجمالی از خرد گرائی در فلسفه غرب انجام شد.
توصیه شده بود که دوستان صفحه های 36 تا 49 کتاب دکارت  در فلسفه اولی که لینک آن در پائین داده شده است را مطالعه کنند
                                                    https://www.youtube.com/redirect?redir_token=P9-i-710M-sGRHVirNy5cMm8u5N8MTUxNDkyMDcyNUAxNTE0ODM0MzI1&v=NR5LoQdVbjk&q=
http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2uCFrBo&event=video_description

 

لطفا برای بحث و گفتگو تاملات  را مطالعه فرمایید 

 

ویدئوهای جلسه دوم
سخنرانی و پرسش و پاسخ