جلسات گذشته

"دهمین جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

تنوع فرهنگی و حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در ایران

همراه با مهرداد حریری و مهرداد لقمانی

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۲۲۱۴، ساختمان اويزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

-------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران                   قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

تنوع فرهنگی و حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در ایران 

-------------------------------------------------------

:صدای جلسات

قسمت اول

قسمت دوم

-----------------------------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه

From Diversity to Creativity

 منشور ۹۱

-------------------------------------------------------

جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید