جلسات گذشته


       

 

جلسه آتی انجمن فلسفی آگورا

آلبر کامو 

     جلسه پنجم: کامو و کمونیسم 

همراه با  رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر

تاریخ: 2  آپریل 2016

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه چهارم، اتاق 4422
نقشه

 http://bit.ly/akILNP
--------------------------------------------------- 
همراهان گرامی

درچهاردهمین فصل از سلسله جلسات آگورا پیرامون آثار و اندیشه های آلبر کامو، نویسنده-فیلسوف فرانسوی گفتگو میکنیم. رامین جهانبگلو در معرفی این فصل اینگونه می گوید: هر چند که بیش از ۵۵ سال از مرگ کامو می‌‌گذرد، او همچنان  معاصر ماست. کامو با تاکید بر این نظر که "انسان‌ها می‌‌میرند و خوشبخت نیستند" از طریق نگرشی تراژیک به جهان حس همدردی و همدلی خود را با انسان‌ها بیان می‌‌کند. این تجربه شفقت و این اخلاق همدردی با مبارزه‌ای خستگی‌ ناپذیر برای عدالت در آثار کامو همراه است.عدالت برای آنهایی که تحت سلطه قدرت به سکوتی اجباری دعوت شده اند. کامو از خواندگان خود می‌‌خواهد که در رویا رویی با جهانی پوچ و بی‌ معنا به عصیانی متافیزیکی روی بیآورند و با گفتن "نه" به ضرورت و الزام ناشکیبای تاریخ، با کمک هنر کرامت جهانشمول انسان را به اوباز گردانند. شاید کمتر نویسنده‌ای در دوران مدرن تا این حد به خستگی‌ روحی‌ بشریت و راه عبور از آن‌ از طریق همبستگی‌ متافیزیکی پی‌ برده است

لطفا برای این جلسه متن های موجود در لینک های زیر را مطالعه فرمایید 

NEITHER VICTIM NOR EXECUTIONER

The Problem with Revenge- by Ramin Jahanbegloo

 

ویدئوی جلسه

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید