جلسات گذشته

 

کاستوریادیس و خوانش از دموکراسی آتنی در دوران معاصر

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۷ می ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

کاستوریادیس و خوانش از دموکراسی آتنی در دوران معاصر - دموکراسی ۶

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید