جلسات گذشته

 

ماکیاولی و پایان منطق الاهیاتی- سیاسی

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:  ۲۰ آگوست ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

ماکیاولی و پایان منطق الاهیاتی- سیاسی - دموکراسی ۲۱ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید