جلسات گذشته

 

توماس مور و آزادیهای دینی در اواخر قرون وسطا در اروپا

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:      ۶ آگوست ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

‎توماس مور و آزادیهای دینی در اواخر قرون وسطا در اروپا - دموکراسی ۱۹

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید