جلسات گذشته

 

اندیشۀ تجدد در ایران و ترکیه

 

همراه با جمشید بهنام

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:     ۳۰ جولای ۲۰۱۱ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اندیشۀ تجدد در ایران و ترکیه - دموکراسی ۱۸

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید