جلسات گذشته

 

عقاید سیاسی در قرون وسطای مسیحی

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:   ۱۶ ژوییه ۲۰۱۱  ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

عقاید سیاسی در قرون وسطای مسیحی - دموکراسی ۱۶

 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید