جلسات گذشته

ساختار معمارانه در شعر نیما: یک رویکرد باختینی 

همراه با محمود خوشچهره

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۲ ،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

ساختار معمارانه در شعر نیما: یک رویکرد باختینی (سخنرانی) - اخلاق ۲۵ 

ساختار معمارانه در شعر نیما: یک رویکرد باختینی (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۵

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید