جلسات گذشته

دومین "جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

منشور ۹۱، منشور ۷۷ چکسلواکی و منشور آزاد آفریقای جنوبی

همراه با رامین جهانبگلو

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۲۹ سپتامبر۲۰۱۲،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

 

منشور ۹۱، منشور ۷۷ چکسلواکی و منشور آزادی آفریقای جنوبی - بخش اول

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید