جلسات گذشته

نخستین "جلسه از فصل "حقوق بشر و اخلاق مدنی

 اخلاق و تکنولوژی

همراه با رامین جهانبگلو

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه ۸ سپتامبر۲۰۱۲ ،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق و تکنولوژی (بخش اول: سخنرانی) - اخلاق ۳۱

 

اخلاق و تکنولوژی (بخش دوم: پرسش و پاسخ) - اخلاق ۳۱

 

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید