جلسات گذشته

 

اخلاق دینی

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:    ۳ مارس ۲۰۱۲،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق دینی (۱/۲) - اخلاق ۴ 

اخلاق دینی (۲/۲) - اخلاق ۴ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید