جلسات گذشته

 

اخلاق عدم خشونت

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:    ۲۴ مارس ۲۰۱۲ ،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق عدم خشونت - اخلاق ۷ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید