جلسات گذشته

 

اخلاق چیست؟

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۱۱ فوریه ۲۰۱۲  ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق چیست؟ (۱/۲) - اخلاق ۱ 

 

اخلاق چیست؟ (۲/۲) - اخلاق ۱ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید