جلسات گذشته

 

اخلاق در رفتار با حیوانات دیگر

 

همراه با شروین طبری و رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:   ۱۴ آوریل ۲۰۱۲،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق در رفتار با حیوانات دیگر (سخنرانی) - اخلاق ۱۰ 

 

اخلاق در رفتار با حیوانات دیگر (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۱۰ 

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید