جلسات گذشته

 

اخلاق و سینما

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:    ۷ آوریل ۲۰۱۲،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق و سینما (۲/۱) - اخلاق ۹ 

 

 

اخلاق و سینما (۲/۲) - اخلاق ۹  

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید