جلسات گذشته

 

اخلاق عرفانی

 

همراه با سروش دباغ

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان:   ۳۱ مارس ۲۰۱۲،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق عرفانی (۲/۱) - اخلاق ۸ 

 

اخلاق عرفانی (۲/۲) - اخلاق ۸  

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید