جلسات گذشته

عنوان جلسه : اخلاق در روابط بین‌الملل

زمان : شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰ شامگاه

مکان : ساختمان ۲۲۱۴ انستیتوت تعلیمات آموزگاری، دانشگاه تورنتو

تورنتو، انتاریو 

 

در بیست و ششمین جلسه از فصل "گفتگو، خشونت، و اصول اخلاقی‌" در سلسله نشست‌های انجمن فلسفی‌ اگورا با هوشنگ حسن‌یاری درباره " اخلاق در روابط بین الملل" به گفتگو می‌نشینیم

 

اخلاق در روابط بین الملل (سخنرانی) - اخلاق ۲۶

 

اخلاق در روابط بین الملل (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۶


 

از شما دعوت می‌کنیم قبل از حضور در برنامه، مقاله‌های زیر را مطالعه فرمایید:

لطفا به اینجا مراجعه فرمائید - پارسی

لطفا به اینجا مراجعه فرمائید - پارسی

لطفا به اینجا مراجعه فرمائید - پارسی

 

در این جلسه در مورد سؤالات زیر بحث می‌کنیم و از شما به عنوان شرکت کنندگان این نشست خواستاریم در نوبت خود در قالب موضوع اصلی‌ صحبت کنید تا بتوانیم به جمع بندی مفیدی از بحث دست یابیم:

۱- مسائل اخلاقی اساسی در روابط بین المللی چه هستند؟
۲- علیرغم آنکه هر فرد دارای مرجعی اخلاقیست، چرا اغلب روابط بین الملل غیر اخلاقی‌ هستند؟