جلسات گذشته

عنوان جلسه : اخلاق بخشش

زمان : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰ شامگاه

مکان : ساختمان ۲۲۱۴ انستیتوت تعلیمات آموزگاری، دانشگاه تورنتو

تورنتو، انتاریو 

 


در بیست و هفتمین جلسه از فصل "گفتگو، خشونت، و اصول اخلاقی‌" در سلسله نشست‌های انجمن فلسفی‌ اگورا با رامین جهانبگلو درباره " اخلاق بخشش " به گفتگومی‌نشینیم

اخلاق بخشش (بخش دوم: پرسش و پاسخ) اخلاق ۲۷ 

 

اخلاق بخشش (بخش اول: سخنرانی) اخلاق ۲۷

 

:متن پیشنهادی برای مطالعه

لطفا به اینجا مراجعه فرمائید - انگلیسی‌

 

در این جلسه در مورد سؤالات زیر بحث می‌کنیم و از شما به عنوان شرکت کنندگان این نشست خواستاریم در نوبت خود در قالب موضوع اصلی‌ صحبت کنید تا بتوانیم به جمع بندی مفیدی از بحث دست یابیم:

 آیا به نظر شما می توان جرم یا خطایی را بخشید ولی آن را فراموش نکرد ؟
 آیا به نظر شما سیاست عادلانه بدون بخشش امکان پذیر است ؟