جلسات گذشته

اخلاق دگرباشی و بی اخلاقی در قبال دگرباشان

 

همراه با رامین جهانبگلو

----------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۱۱ اوت ۲۰۱۲  ،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق دگرباشی و بی اخلاقی در قبال دگرباشان (بخش اول: سخنرانی) اخلاق ۲۸

 

اخلاق دگرباشی و بی اخلاقی در قبال دگرباشان (بخش دوم: پرسش و پاسخ) ۲۸  

 

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید