جلسات گذشته


 اخلاق جوانمردی و سینمای ایران 

همراه با عارف محمدی و رامین جهانبگلو

-------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۱۸ اوت ۲۰۱۲  ،  از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

اخلاق جوانمردی و سینمای ایران (بخش اول: سخنرانی) اخلاق ۲۹

 

اخلاق جوانمردی و سینمای ایران (بخش دوم: پرسش و پاسخ) اخلاق ۲۹ 

-------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید