جلسات گذشته

 

 آزادی مثبت و آزادی منفی

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۳ ژوئیه۲۰۱۰، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

 YouTube لینک مشاهده ی ویدئو در  

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید