جلسات گذشته

 

آزادی نزد قدما و متجددین 

 

همراه با رامین جهانبگلو

------------------------------------------------

مکان: اتاق ۳۰۴، ساختمان گلبریث، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: ۱۷  ژوئیه۲۰۱۰، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------- 

YouTube مشاهده ی ویدئو در

--------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید