جلسات گذشته

   سعادت، از دوران باستان تا امروز   

     جلسه ی هفتمخدای عاشقان و دیالکتیک محبت در اندیشه های ابن عربی   

همراه با ج. د. کامران   

   -----------------------------------------

زمان: ۳ تا ۶ بعد از ظهر  

تاریخ: شنبه پنجم دسامبر ۲۰۱۵  
  مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE    
  آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا 
--------------------------------------------------- 

 

جلسه هفتم از فصل سعادت، سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

 فایل های صوتی

برای دانلود فایل صوتی لازم است در سایت میزبان حساب کاربری ایجاد و در آن لاگین کنید. بدون حساب کاربری تنها قادر به شنیدن آنلاین فایل صوتی هستید

سخنرانی

پاسخ به پرسش ها

----------------------------------------------------------------------

کامران اینگونه توضیح می دهد
در نظریات ابن عربی عاشق و معشوق رابطه‌ای اونتولوژیک دارند. لذا بواسطه عشق است که انسان امتیازی  ویژه در سیستم عاشقانه‌ی وجود دارد. در مناسبات اونتولوژیک عشق یگانه کلید فهم نوع بشر است. برای ابن عربی عشق فراسوی تعریف است و همین جلوه عشق است که آن را با وجود همسان میکند. عشق قابل تجربه است و ازاین روی از بحث دور و به ذوق نزدیک است. عشق تصاحب یک اوبژه نیست بلکه تجربه‌ای است که مدام در نزدیکی و دوری عاشق و معشوق جلوه میکند

  لطفاً برای این جلسه این متن را با کلیک کردن روی همین خط بخوانید

لطفا ویدئوی زیر را ملاحظه فرمایید

---------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید