جلسات گذشته

 


Title: Hegel and Modernity: On the relationship between religion and philosophy

with: Brayton Polka

-------------------------------------------------------

مکان: اتاق ۵۱۷۰، ساختمان اویزی، دانشگاه تورنتو

آدرس: ۲۵۲ خیابان بلور غربی، تورنتو، انتاریو

زمان: شنبه  ٦جون ۲۰۱۵ ، از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر

------------------------------------------------------

قسمت اول، صحبت‌های آغازین سخنران   

Special Session: Hegel and Modernity- Lecture

 

قسمت دوم، پاسخ به پرسش ها

Special Session: Hegel and Modernity- Q/A  

-------------------------------------------------------

Audios
First Part: Lecture

Second Part: Q/A
-------------------------------------------------------

:مقالات پیشنهادی برای مطالعه


1. Summary of all readings
http://bit.ly/1STNbmj

2. The Philosophy of History (Pages 1-79 and Pages 337-353).
http://bit.ly/1eNuKjm

3. Introduction to the Philosophy of Religion
http://bit.ly/1FSdp1O

4. The Concept of Religion (Pages 10-25)
http://bit.ly/1ESXH2m

 -------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید