جلسات گذشته

  

 

فلسفه حق هگل

   جلسه ششم :  بوروکراسی مدرن 

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ:18 مارچ 

زمان: 2:30 الی 5:30 بعد از ظهر

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، طبقه پنجم، اتاق 5170
نقشه

 http://bit.ly/akILNP 

---------------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  ششمین جلسه  از فلسفه حق هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم.
 
  برای این جلسه توصیه شده بود که  پاراگراف های199-256 از فلسفه حق هگل مطابعه شود
 

Hegel's Philosophy of Rightفلسفه حق هگل

 

ویدئوی جلسه: سخنرانی و پاسخ به پرسش ها

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید