جلسات گذشته

  

 

فلسفه  هگل

   جلسه دهم : هنر کلاسیک 

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ:22 آوریل   

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

-----------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  دهمین جلسه  از فلسفه  هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم
توصیه شده بود که صفحه های 427 تا 502 کتاب زیبائی شناسی هگل که در پائین لینک آن آمده مطالعه شود
  https://www.youtube.com/redirect?v=uuC3rGwXMD0&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fmonoskop.org%2Fimages%2F0%2F05%2FHegel_GWF_Aesthetics_Lectures_on_Fine_Art_Vol_1_1975.pdf&redir_token=Evsp6wIRwrv9i5kh-mbjWMU0fOV8MTUxNDgyMDc3N0AxNTE0NzM0Mzc3
   

 

 

ویدئوی جلسه :سخنرانی و پاسخ به پرسش ها

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید