جلسات گذشته

  

 

فلسفه حق هگل

   جلسه هشتم : زیبائی شناسی هنر 

 همراه با رامین جهانبگلو

   -----------------------------------------

2017تاریخ: اول آوریل  

OISE مکان:  دانشگاه تورنتو، ساختمان 

-----------------------------------------------  

دوستان و همراهان گرامی  هشتمین جلسه  از فلسفه حق هگل  را با حضور رامین جهانبگلو در تورنتو ادامه دادیم
توصیه شده بود که صفحه های 69 تا 90  زیبائی شناسی هگل را از لینک زیر مطالعه کنید 
 https://www.youtube.com/redirect?v=uuC3rGwXMD0&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fmonoskop.org%2Fimages%2F0%2F05%2FHegel_GWF_Aesthetics_Lectures_on_Fine_Art_Vol_1_1975.pdf&redir_token=Evsp6wIRwrv9i5kh-mbjWMU0fOV8MTUxNDgyMDc3N0AxNTE0NzM0Mzc3
    

ویدئوی جلسه :سخنرانی و پرسش و پاسخ

 

 --------------------------------------------------------------------

 جلسات آگورا را در صفحات فیسبوک و ویمیو دنبال کنید